2007-04-18

Direktiva IPRED2 - záměr nebo špatně odvedená práce?

Lidé bděte! Nebo alespoň nespěte ;)

V nejbližších dnech (již 24. - 26. dubna) se v Evropském parlamentu bude hlasovat o direktivě IPRED2 (další informace též na www.copycrime.eu), která by měla nově definovat trestní postihy za komerční pirátství.

Její zastánci tvrdí, že tyto postihy jsou zamýšleny pouze proti profesionálním pirátům, kteří prodávají falzifikáty. Zákony států Evropské unie již však tyto zločiny postihují. Mnoho termínů použitých v IPRED2 není dostatečně nebo vůbec definováno včetně termínů jako 'komerční rozsah' (commercial scale) a 'podněcování' (incitement).

V tuto chvíli je důležité, aby se podařilo odhlasovat také tyto dodatky, které přesněji vymezí její působnost. Proto využijte svého přístupu na internet, nebo jiných způsobů komunikace a kontaktujte některého ze svých zástupců v Evropském Parlamentu.

Já osobně jsem napsal email přibližně tohoto znění Zuzaně Roithové (KDU-ČSL, místopředsedkyně výboru 'Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů') a Jaroslavu Zvěřinovi (ODS, člen výboru 'Právní záležitosti'):

Dobrý den,

vzhledem k Vašemu členství v parlamentním výboru '[název relevantního parlamentího výboru]' bych Vás chtěl touto cestou požádat, zda byste mohl při nadcházejícím hlasování o direktivě IPRED2 podpořit dodatky popsané na této adrese.

Obávám se, že bez výše zmíněných dodatků je tato direktiva příliš vágně formulována a bylo by možné ji zneužívat proti legitimním zájmům spotřebitelů.

za Vaši pozornost, kterou této věci věnujete, předem děkuji

s pozdravem
[podpis]


Tak na nic nečekejte, přečtěte si dostupné informace a jednejte. Času je málo.

Update (2007-04-19 0:23): Nakonec jsem si s panem europoslancem Zvěřinou vyměnil ještě jeden email, ve kterém jsem ještě dopřeložil (s malou pomocí od jednoho poplatníka, který už sice nebloguje, ale zato alespoň plní svou povinnost sbíráním zajímavých odkazů) základní body, které vysvětlují, jakým způsobem ony dodatky direktivu IPRED2 modifkují.

Tyto dodatky (PDF | DOC) by měly upravit direktivu tak, aby:

  • OMEZILA rozsah IPRED2 na firmy, zabývající se skutečnou kriminální činností zahrnující pirátství a porušování ochranných obchodních známek, které tak činí na komerční úrovni se záměrem z tohoto jednání profitovat, namísto kriminalizování veškerého poškozování duševního vlastnictví.

  • NEBYLA vytvořena sekundární zodpovědnost bezprecedentního rozsahu pro Internetové zprostředkovatele, ICT (informační a komunikační technologie) firmy, prodejce software a další legitimní obchodní činnosti, odstraněním formulace "aiding or abetting and inciting" z Odstavce 3.

  • POSKYTOVALA PRÁVNÍ JISTOTU použitím precizních a přiměřených definic termínů "v komerčním měřítku" (on a commercial scale) a "úmyslné porušení [práv]" (intentional infringement) v Odstavci 2, jako v tomto případě "komerční činnost porušující právo provozovanou za účelem získání zisku přímo plynoucím z této nezákonné aktivity".

Žádné komentáře: